top of page

אנחנו עובדים על פי כל הנחיות משרד הבריאות, 
כדי לחזור לשגרה אתכם

חיטוי תדיר של כל המשטחים

מדידת חום גוף בכניסה

הקפדה על שטיפת ידיים

התו הסגול

ציוד מלא על פי ההנחיות

93842085_663084981154118_731271535516241

חיטוי מלא נגד קורונה

bottom of page